Ustanovljen Klub podjetnikov Dravinjske doline

8:24

V Slovenskih Konjicah so včeraj uradno ustanovili klub podjetnikov Dravinjske doline. Že prej zastavljeno iniciativo so na območni obrtno podjetniški zbornici umestili v dan podjetnikov. To je bil eden pomembnejših dogodkov letošnjih Konjiških dnevov tik pred občinskim praznikom.

Podjetniški klub je sicer gostoval v prostorih konjiške obrtne zbornice, a njegova funkcija naj bi bila širša in tudi pomembnejša v odnosu z lokalno skupnostjo. Konjiški župan Miran Gorinšek:

Za predsednika kluba so izvolili podjetnika Emila Martinška, podpredsednik je Stanko Kolar. Breda Obrez Preskar, direktorica konjiške občinske uprave in pobudnica ideje, je postala generalna  sekretarka kluba. O delovanju kluba Emil Martinšek:

Kljub napovedi se ustanovitve poslovnega kluba ni mogel udeležiti gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Prisotni pa so bili nekateri župani in podjetniki tudi izven konjiške občine. Predsednik obrtno podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh:

 

Letna članarina za  Klub podjetnikov Dravinjske doline bo 100 evrov, prvo srečanje pa bodo imeli že pred počitnicami.

SAŠKA T. OCVIRK

20160621_162130
Predsednik Kluba podjetnikov Dravinjske doline Emil Martinšek
Deli