Optimistični, a še vedno negotovi

8:10
debelak_franjo_bistrica_ob_sotli_+żupan_gr_r (2)
Župan Franjo Debelak

Na 13. redni seji so svetniki občine Bistrica ob Sotli sinoči obravnavali zaključni račun za leto 2015 in se seznanili s poročilom nadzornega odbora o vsebini tega dokumenta. Na mizi so imeli nov predlog cen odvoza komunalnih odpadkov. V luči bližajočega občinskega praznika konec junija pa so potrdili tudi predloge za občinska priznanja in nagrade za leto 2016. 

Proračun za leto 2015 je bil realiziran v več kot 98 odstotkih in kot pravi župan Franjo Debelak, so lahko s tem zadovoljni. Pri financiranju je šlo za manjša odstopanja, večino pomembnejših projektov so dokončali. Lani so v občini Bistrica ob Sotli porabili milijon 600 tisoč evrov.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

V letošnjem letu je največje breme za občino še vedno tožba zaradi vračila evropskih sredstev. Pred nekaj leti je občina namreč z denarjem iz teh virov zgradila cesto, ki je bila za polovico nižje vrednosti, kot je zahteval razpis. Kot pravi župan Debelak, so bili prvi razpisani sodni naroki prestavljeni, možnost poravnave z državo pa očitno ni realna. “Zdaj si samo želim, da bi se zadeva zaključila, pa kakorkoli že. Resnično je zelo obremenjujoča za vse nas.”

O letošnjih investicijah župan Franjo Debelak pojasnjuje: 

Občinski svet je potrdil nov predlog cen komunalnih storitev, ki izhajajo iz elaborata družbe Simbio in večjih stroškov zaradi nekaterih naložb. Občani bodo po novem za odvoz smeti plačevali slab evro več kot doslej. 

Ob občinskem prazniku konec prihodnjega meseca bodo letos podelili plaketo Mariji Baudek, občinska priznanja pa bodo prejeli Boris Vahterič, Franc Lupšina in Mirela Kunst. Denarno nagrado bodo namenili MePZ Bistrica ob Sotli ob 35-letnici delovanja. Predloga za častnega občana letos ni bilo. 

StO
Foto: GrupA