V Hopslandiji gradnja postajališč za avtodome

12:51

Sredi marca je v Vrbju izbran izvajalec del začel urejati novo in precej večje postajališče, namenjeno avtodomom. Tovrstni turizem se namreč vedno bolj uveljavlja tudi v žalski občini.

T vrbje
Parkirišče za avtodome v Vrbju bo predvidoma končano maja. Kdaj se bodo tam ustavili prvi »avtodomarji«, je za zdaj težko napovedati.

Gradnja 18 novih parkirišč za avtodome s pripadajočo infrastrukturo, urbano opremo in ozelenitvijo sodi v sklop projekta Hopslandija in je nadgradnja obstoječega postajališča, kjer so že urejena štiri parkirna mesta.
Občina Žalec je s projektom kandidirala tudi na razpisu za pridobitev evropskih sredstev v okviru »zelenega karavaninga«. Poleg investicije so tako predvidene tudi druge dejavnosti, kot so oblikovanje lokalnih doživetij, priprava delavnic, izdelava avtodomarske karte in promocija. Vrednost del znaša 160 tisoč evrov, za izvajalca je bilo na javnem razpisu izbrano podjetje Tegar iz Velike Pirešice. Gradnja in ureditev novih 18 parkirišč naj bi bili končani predvidoma maja letos.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

LKK, foto: TT