V industrijski coni večja poplavna varnost

8:00

V novi industrijski coni so bila opravljena obsežnejša dela na reki Dravinji. Ta obsegajo poglobitev in razširitev struge ter ureditev rečnih brežin s kamnitimi zložbami. Gre za območje, kjer sta tovarni Unior ter GKN Driveline. Danes bo sledila še uradna otvoritev opravljene naložbe.

Dela so bila opravljena na dobrega pol kilometra struge reke Dravinje. Zaradi zagotavljanja varnosti pred poplavami, je občina naročila izdelavo projektne dokumentacije že leta 2006. Pripravljena je bila po strokovnih podlagah o poplavni ogroženosti tega območja. V sodelovanju med občino, ministrstvom za okolje in prostor ter republiško direkcijo za vode je bila lani podpisana pogodba za sanacijska dela. Podpisana je bila v vrednosti 370 tisoč evrov, od česar je 80-odstotni delež zagotovila država ter preostanek občina. Pred koncem avgusta je bila še uradna otvoritev nove zreške pridobitve.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

BJ

Foto: arhiv RC

zrece panorama

Deli