V katerih naših občinah je najlažje biti mlad?

13:41

Mladim prijazna občina so odslej tudi Slovenske Konjice. Med tistimi, ki so naziv uspešno podaljšale, je mestna občina Celje. Že od začetka se s tem nazivom ponašajo občine Velenje, Žalec in Šentjur. Vojnik ima status zamrznjen.

_L3U0246
Certifikat Mladim prijazna občina v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije že sedmo leto podeljuje Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina. Z njim želijo spodbuditi lokalne skupnosti, da bi se aktivneje posvečali mladim in njihovim težavam. V.d. direktorice inštituta Nina Bavčar Čargo:

Od leta 2012 imamo 30 občin z uradnim nazivom Mladim prijazna občina. Kot pozitiven premik je opaziti vse več občin, ki se zavedajo pomena strateškega načrtovanja mladinskih politik. Veliko se namreč govori o begu možganov in množičnemu izseljevanja mladih. A kot opaža Bavčar Čargova, za večino mladih to ni prvenstvena želja. »Mladi si načeloma ne želijo zapustiti okolja, kjer imajo družino, prijatelje ter urejeno življenje. Hkrati pa so dovolj prilagodljivi, da se po potrebi lahko preselijo. Moramo jim omogočiti različne izkušnje v tujini, a potem poskrbeti, da se bodo v Slovenijo vrnili in svoje potenciale razvili in izkoristili doma.«

StO