V Kozjanskem parku teden bobra

8:17

V Kozjanskem parku, s sedežem v Podsredi, so pripravili teden bobra. Najprej so se s to živaljo seznanili učenci Osnovne šole Lesično, ki so izdelali tudi maketo bobrovega življenjskega prostora. Danes in jutri bodo Podsredo obiskali še učenci osnovnih šol Bistrica ob Sotli in Kozje, ki si bodo v naravi prav tako ogledali obgrizeno in podrto drevje.

Naselitveno območje bobra se vse bolj širi. Na Sotli so ga naprej opazili pred desetletjem. Pred dvema letoma se je pojavil že na območju občine Šmarje pri Jelšah. Zaradi škode, ki jo bober povzroča, ga prebivalstvo ne mara.

Zamisel o tednu bobra izvira iz Severne Amerike, kjer je lokalno prebivalstvo s to živaljo prav tako v konfliktu. Dušan Klenovšek iz Kozjanskega parka:

Do konfliktov prihaja na primer tudi v Novem mestu, kjer obiskujejo bobri vrtove hiš, ki so ob vodi:

V zadnjih šestih letih je bilo za porečje Sotle odobrenih 22 odškodninskih zahtevkov za škodo na pridelkih in drevju. Bobrova prisotnost je kljub vsemu temu pomembna ter dobrodošla:

S prebiralnim redčenjem obrežne zarasti jo bober ohranja toliko, da je rečna brežina trdna. Od tega imajo korist tudi njeni lastniki.

BJ

Foto: arhiv KP

bober lesicno
Ob bobru in maketi so učenci Osnovne šole Lesično.
Deli