V Nazarjah bodo krizne razmere najprej reševali z upokojenimi zdravniki

13:39

Včeraj smo poročali o kaotičnem stanju v Zdravstvenem domu Celje, kjer zdravniki družinske medicine z majem napovedujejo celo kolektivno odpoved, v kolikor Zavod RS za zdravstveno varstvo, Ministrstvo RS za zdravje in ostali pristojni za področje zdravstva razmere, v katerih zdravniki delajo že na robu izčrpanosti, ne bodo uredili. Zaskrbljujoče je tudi v Zdravstvenem domu Nazarje, kjer so odpovedi dali že trije zdravniki, kar je polovica vseh družinskih zdravnikov v tamkajšnjem zavodu. 

Direktorica zdravstvenega doma Nazarje Darja Es te dni pospešeno sestankuje in opravlja pogovore tako na ravni ministrstva kot na ravni Zavoda RS za zdravstveno varstvo: “Storili bomo vse, da ljudem zagotovimo zdravstveno varstvo. V tem danem trenutku imajo zdravstveno oskrbo še vedno zagotovljeno vsi bolniki. Rešitev bomo poskušali poiskati z upokojenimi zdravniki, iščemo pa tudi nadomestitve za odhajajoče zdravnike.”

ZD NAZARJE

Na Zavodu RS za zdravstveno zavarovanje Sloveniji so nam danes povedali, da se zavedajo težav zaradi preobremenjenosti družinskih zdravnikov. Te težave so po mnenju zavoda na eni strani posledica staranja prebivalcev ter na drugi strani neustreznega načrtovanja kadrov. Rešitve, ki jih zavarovalnica vidi, gredo v smeri financiranja dodatnih novih družinskih ambulant skladno z razpoložljivimi novimi zdravniki, v smeri administrativnih razbremenitev ter posodobitve obračunskega modela za družinsko medicino. Ta naj bi spodbujal zaposlovanje mladih zdravnikov ter posodobil glavarinske količnike, da bi realneje odražali zahtevnost obravnave pacientov glede na njihovo starost.

Več: Stanje v ZD Celje

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: splet ZD Nazarje

Deli