V ponedeljek znova specialistični pregledi. Kaj morate pri tem vedeti?

12:35

V Splošni bolnišnici Celje bodo v ponedeljek začeli s postopnim povečevanjem izvajanja nenujnih specialističnih pregledov. Še vedno pa bodo ob tem veljali strogi varnostni ukrepi. Objavljamo protokol delovanja bolnišnice pri nenujnih pregledih. 

Iz vseh specialističnih ambulant bodo bolnike, ki bodo v prihodnjih dneh v bolnišnici lahko opravili specialistični pregled, diagnostični pregled ali operativni poseg, klicali po telefonu.

»Datumi pregledov in posegov, ki so bili bolnikom dani pred razglasitvijo epidemije, ne veljajo več. Vsaka specialistična ambulanta je pregledala sezname neopravljenih storitev in pripravila nov čakalni seznam bolnikov, ki na obravnavo čakajo z napotnico z oznako ›zelo hitro‹ in ›hitro‹. Bolnike bomo na preglede klicali v skladu z novimi čakalnimi seznami,« so sporočili iz Splošne bolnišnice Celje.

bolnica

Izvajanje nenujnih zdravstvenih storitev bo potekalo po točno določenem protokolu, ki ga objavljamo v nadaljevanju:

En delovni dan pred obravnavo v bolnišnici, bodo medicinske sestre poklicale za naslednji dan naročene paciente.

Z njimi bodo opravile triažni pogovor, v katerem bodo paciente povprašale po znakih, ki bi lahko kazali na okužbo z novim koronavirusom. V primeru, da bo bolnik imel katerega izmed naštetih znakov, ga bodo ponovno poklicale čez 14 dni. V tem telefonskem pogovoru bodo bolnike povprašale tudi po znakih svojcev v skupnem gospodinjstvu. Če bo kateri izmed njih imel opredeljene znake, bodo klic ponovile čez 7 dni. Če bodo izpolnjeni vsi pogoji, bo na koncu razgovora medicinska sestra pacientu povedala, ob kateri uri bo naslednji dan v specialistični ambulanti lahko opravil pregled.

 

Vsi bolniki, ki prihajajo na nenujne specialistične in diagnostične zdravstvene preglede, z izjemo pacientov ginekoloških, otroških in očesnih specialističnih ambulant, bodo v bolnišnico vstopali skozi glavni vhod bolnišnice. To je vhod št. 1. V ta namen bo ponovno odprt med 7. in 15. uro. Na njem bosta dve vstopni točki. Prva za bolnike paciente internističnih specialističnih ambulant in radiologije, druga za bolnike kirurških in ostalih specialističnih ambulant. Vsi bolniki morajo k vhodu priti 20 minut pred terminom obravnave v ambulanti. Pri vhodu se bodo javili varnostniku, ki jih bo poiskal v čakalnem seznamu tekočega dne, nato pa bodo z medicinsko sestro še pred vstopom v stavbo opravili zadnji triažni pregled, v katerem bodo še enkrat preverjeni odgovori telefonske triaže in znaki akutne okužbe dihal.

_L3U9562

Pacientke ginekoloških specialističnih ambulant in pacienti neonatalne ambulante bodo vstopali skozi vhod št. 9 (vhod na ginekološko-porodniški oddelek), pacienti otroških ambulant in oddelka skozi vhod št. 14 (vhod na otroški oddelek) in pacienti očesnih ambulant skozi vhod št. 12 (stavba z ambulantami očesnega oddelka pri krožišču v Kersnikovi ulici).

Skozi podoben postopek bodo šli tudi pacienti, pri katerih bo opravljen nenujni operativni poseg, le da se bo njihova obravnava začela en teden pred operativnim posegom. V bolnišnico bodo ti bolniki vstopali skozi vhod št. 6, kjer bodo v sprejemni kopalnici opravljeni sprejemi na bolnišnične oddelke.

V bolnišnici opozarjajo na dejstvo, da naj ljudje navajajo resnične podatke v zvezi z zdravstvenim stanjem. »Razmišljanje, da se bo ob neizpolnjevanju pogojev pregled ponovno prestavil za nedoločen čas, ni pravo. Zamolčanje ali navajanje neresničnih podatkov pa je lahko nevarno za ostale bolnike in zdravstvene delavce,« še dodajajo v bolnišnici.

»Prav tako naprošamo, da bolniki sami ne kličejo v bolnišnico in iščejo informacije, kdaj bodo lahko opravili svojo obravnavo, saj ti klici v veliki meri obremenjujejo zdravstveno osebje pri ostalih aktivnostih, ki jih mora izvajati. Če odgovora na svoje vprašanje nikakor ne najdejo v zgornjem protokolu za obravnavo nenujnih pacientov pa naj svoje vprašanje napišejo na e-naslov: [email protected],« še dodajajo v bolnišnici.

Sprejem bolnikov, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč, bo še naprej potekal preko triaže, ki se izvaja pod nadstreškom Urgentnega centra Celje.

SŠol

Foto: Andraž Purg – GrupA

Deli