V proračunskem letu 2019 v ospredju vrtec

12:31

Občinski svet Vojnika je sprejel na svoji zadnji seji občinski proračun za prihodnje leto. V prvi obravnavi, so ga svetniki sprejeli že v začetku novembra, ko proračun še ni bil uravnotežen. Po novem so načrtovani prihodki za leto 2019, višji za pol milijona evrov. Povišani so predvsem zaradi prihodkov od najemnin za komunalno infrastrukturo.

Po sprejetem proračunu znašajo načrtovani skupni prihodki v celoti 7,6 milijona evrov ter odhodki 8,9 milijona evrov. Glavna naložba v novem proračunskem letu, bo gradnja frankolovskega vrtca. Zanjo je v proračunu 800 tisoč evrov.

V novem proračunu, predstavljajo razliko med prihodki in odhodki, predvsem v letu 2018 neporabljena sredstva. Župan Branko Petre pravi, da je bil sprejet bogat proračun:

V proračunu je med drugim denar za prenovo cest, vodovode in kanalizacijo. In kako naj bi bilo z vodovodi:

V letu 2019, bo občina med drugim dokončala sanacijo plazu v Črešnjicah. Pozornost, mora posvetiti tudi mostovom:

V predlogu proračuna je bila povišana postavka za asfaltiranje cest. Po novem je višja za 150 tisoč evrov.

BJ

vojnik obcina stavba
Sedež Občine Vojnik

 

Deli