V Radmirju je postalo varneje

11:40

V Radmirju so namenu predali prenovljeno državno cesto. Opravljena je bila preplastitev več kot kilometra cestišča. Gre za cesto, ki je povezava Ljubnega in drugih krajev Zgornje Savinjske doline z ljubljansko kotlino.

Prav tako je pomembna kot povezava Gornjega Grada z ostalo Zgornjo Savinjsko dolino. Pri naložbi je sodelovala občina, ki je med drugim poskrbela za pločnik ter novi avtobusni postajališči. Naložba je stala 700 tisoč evrov, od česar je pol milijona državnega denarja ter ostalo delež občine.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

BJ

Foto: arhiv RC

radmirje
Pogled na Radmirje
Deli