V Šentjurju zavod za šport?

9:49

Šentjurski forum je sinoči pripravil razpravo o organiziranosti športa v oobčini Šentjur. Tam je uradno organiziranih 78 športnih klubov in društev, kakšnih petdeset od tega je aktivnih. Še zmeraj pa je problematična predvsem organiziranost, saj jih nekaj več kot polovica deluje v okviru športne zveze, ostali pa v zvezi športnih društev Šentjur…

Sinoči so se srečali predstavniki obeh, pa tudi občine. Slišati je bilo, da sta društvi sicer naredili dosti koristnega za razvoj športa, po drugi strani pa jima ni uspelo porabiti vseh namenskih sredstev. Vedno glasnejše pa so tudi ideje o tem, da bi se društvi v okviru občine morali združiti v zavod ali urad za šport, večina vpletenih celo meni, da bi bilo smiselno za to področje zaposliti profesionalnega športnega delavca. Glede na pretekle izkušnje pa bilo najbolj primerno najti pogodbenega zunanjega izvajalca dejavnosti, ki s seboj ne bo nosil teže sedanje delitve na dva tabora. Poleg tega se vsi zavzemajo tudi za idejo, da bi občina intenzivneje spodbujala rekreativne dejavnosti, želeli pa bi si tudi več sredstev za obnovo športnih igrišč. Predvsem pa boljši izkoristek šentjurskega bazena, pojavljale so se tudi ideje, da bi ga pokrili in s tem omogočili še zimsko plavalno dejavnost.

Deli