V Velenju odslej kip Frana Koruna Koželjskega

8:26

Pred Glasbeno šolo Velenje bodo danes ob 16. uri odkrili kip Frana Koruna Koželjskega, po katerem glasbena šola nosi tudi ime. Kip je akademska kiparka Katja Majer izdelala ob 150 letnici rojstva tega pomembnega Velenjčana.

Korun – Koželjski je bil v glasbi sprva samouk, pozneje se je učil na Dunaju in napravil vojaški kapelniški izpit. Kot pevovodja je deloval pri raznih pevskih društvih, kot kapelnik pa pri novoustanovljeni Narodni godbi v Celju. Velenjska glasbena šola bo v letošnjem letu še posebno pozornost namenila izvajanju Korunovih del. Ta je v Slovenskem prostoru zelo znan kot avtor prvih učbenikov za poučevanje violine in citer. Je tudi avtor prvega učbenika za zgodovino glasbe. V letošnjem letu bodo na velenjski glasbeni šoli uresničili tudi dolgoletno idejo in znanemu umetniku posvetili spominsko sobo. Ravnatelj Boris Štih:

Pri pripravah na ureditev spominske sobe velenjska šola sodeluje z dvema Korunovima vnukoma, ki bosta v ta namen odstopila tudi nekaj dedovih predmetov in glasbil. Decembra bodo na glasbeni šoli pripravili slavnostni koncert, ko se bo simfonični orkester glasbene šole predstavil z deli tega skladatelja. Glasbena šola si prizadeva tudi zato, da bi bila dela Frana Koruna Koželjskega, ki jih hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, bolj dostopna glasbenim ustvarjalcem.

TS
Foto: MOV

kip Fran Korun Koželjski
Kip Frana Koruna Koželjskega je akademska kiparka Katja Majer izdelala ob 150 letnici rojstva tega pomembnega Velenjčana.