Velenje izstopa

8:23

Velenjski mestni svetniki so na današnji seji potrdili predlog sklepa, da Mestna občina Velenje izstopi iz javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče …

Velenjčani so bili soustanovitelji zavoda s sedežem v Celju vse od njegove ustanovitve spomladi leta 2002, prispevali so tudi nekaj manj kot tretjino denarja za njegovo delovanje. S sklepom so mestni svetniki pooblastili župana Bojana Kontiča, da bo v treh mesecih izpeljal vse potrebne postopke za izstop. Ob tem je mestni svetnik Franc Žerdin, ki je bil ves čas močno vpet v delovanje študijskega središča, opozoril, da takšen način spodbujanja regionalnega razvoja visokega šolstva ne more biti uspešen, dokler bo financiranje naloženo le na pleča lokalnih skupnosti, svojega deleža bremena pa ne bo pripravljena prevzeti država. (Robert Gorjanc)

Deli