Vinogradniki praznujejo društveni jubilej

8:28

V Štorah bo danes slovesno praznovanje 20-letnice tamkajšnjega društva vinogradnikov in kletarjev. V občini je namreč kar nekaj vinogradov, njihovi lastniki pa se povezujejo v zelo delavno društvo.

Ob njegovi ustanovitvi je bil zakonski pogoj, da mora imeti vsaj deset članov. Takrat se jih je uspelo zbrati enajst, danes jih ima okoli osemdeset. Društvo posveča veliko pozornost izobraževanju članstva. Pripravlja tudi vsakoletno pokušino vin. Znanje osvajajo tudi na strokovnih ekskurzijah po vinogradniških pokrajinah zahodne Evrope ter Balkana.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Društvo ima v kulturnem domu svojo društveno vinsko klet, pripravlja tudi društveno vino. Med različnimi dogodki, ki jih pripravljajo, so med drugim društveni vinogradniški pohodi.

BJ

store drustvena klet
Iz društvene kleti štorskih vinogradnikov in kletarjev
Deli