Višje cene pomoči na domu

8:15

V občini Dobrna bodo od novega leta veljale višje cene storitve pomoč na domu. Uporabnike v tej občini stane zaenkrat ura takšne pomoči 3,80 evra, po novem bo cena nekoliko višja. Storitev izvaja Dom ob Savinji Celje.

Povišanje cen pomoči na domu je povzročila odločitev na državni ravni. O njej župan Martin Brecl:

Višje cene je potrdil občinski svet na svoji zadnji seji. Martin Brecl:

Ekonomska cena ure pomoči na domu znaša od 19 do 24 evrov na uro, odvisno od dneva.

BJ

pensioner

Deli