Vitan’ka, ideja, ki presega zmožnosti

8:08

V središču kraja je na Grajskem trgu 13 stara opuščena stavba, edina v lasti Občine Vitanje. Ker je v tako slabem stanju, so jo želeli porušiti in postaviti novo. A je Mladinski center Dravinjske doline znotraj projekta Mladinske kreativne produkcije pripravil idejni projekt obnove trške hiše. Ker je to draga naložba, občina zanjo išče soinvestitorja in primeren državni razpis.

vitanje1Mladi s področja arhitekture, krajinske arhitekture in grafičnega oblikovanja so v sodelovanju z Občino Vitanje na javni razgrnitvi predstavili idejni projekt prenove trške hiše v Vitanju. Vitan’ka, kot so jo poimenovali, bi imela gostinske in društvene prostore, pravi vitanjski župan Mirko Polutnik.

Idejni projekt je zastavljen tako, da se drži obstoječih gabaritov in ohranja pomembne arhitekturne značilnosti. Na tak način predstavlja osnovo za revitalizacijo hiše, ki bi Vitanju ponudila potrebne nastanitvene prostore. Ker je obnova stavbe draga naložba, Mirko Polutnik pravi, da ni občinska prioriteta.

Se pa vitanjski župan zaveda, da bo treba z objektom nekaj narediti, saj vidno propada in je nevaren za mimoidoče.

BGO

banner-ntrc-martinovanje

Deli