Vse večje zavedanje pomena zdravja na delovnem mestu

15:01

V Thermani Laško je Regionalna gospodarska zbornica pripravila strokovni posvet v okviru »Vseslovenske kampanje za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja na delovnem mestu, na katerem so to problematiko osvetlili iz delovno pravnega, davčnega in drugih vidikov. Namen takšnih posvetov je okrepiti zavedanje delodajalcev in tudi delojemalcev, kako pomembno je zdravje na delovnem mestu.

Drago Polak, direktor Regionalne gospodarske zbornice Celje (levo), v pogovoru z Janezom Jazbecom, prokuristom v Regionalni razvojni agenciji Savinjske regije (RASR).
Drago Polak, direktor Regionalne gospodarske zbornice Celje (levo), v pogovoru z Janezom Jazbecom, prokuristom v Regionalni razvojni agenciji Savinjske regije (RASR).

Anketa v evropskih državah je na primer pokazala, da se prebivalci Slovenije ne počutimo sposobne in tudi ne voljne delati po šestdesetem letu. Glede na podaljševanje življenjske dobe in izzive vzdržnosti pokojninskih shem pa je to v prihodnosti neizogibno, zato je skrb za zdravje nujna. Kot je povedal Drago Polak, direktor celjske regionalnega gospodarske zbornice delodajalci pomena zdravja na delovnem mestu vedno bolj zavedajo.

Praksa sicer kaže, da je promocija zdravja na delovnem mestu bolj razširjena v velikih podjetjih, kot srednjih in manjših podjetjih. Tudi oblike promocije zdravja, ki jih izvajajo v podjetjih, so različne.

Prisluhnite še avdio izjavi Draga Polaka: 

Če je na eni strani pripravljenost delodajalcev za izvajanje različnih oblike krepitve zdravja na delovnem mestu vse večja, pa na drugi strani to prizadevanje trči tudi na ovire. Na primer davčne: Igor Hrast, direktor Izobraževalno raziskovalnega inštituta v Ljubljani.

Projekt vseslovenske promocije zdravja na delovnem mestu podpira ministrsvo za delo, izvaja pa Združenje delodajalcev Slovenije ob sodelovanju šestih regionalnih gospodarskih zbornic in Sindikata novinarjev Slovenije.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA