Vse zgodbe bodo vodile na stolp

8:26

Stolp na 622 metrov visoki Rudnici je v občinskih načrtih in proračunih že desetletje in več. Gradbena dela so zdaj končana in če bo šlo vse gladko, si bodo lahko prvi obiskovalci na 40 metrov visoki kovinski konstrukciji Kozjansko in Obsotelje iznad krošenj dreves ogledali že maja.

08
Občina Podčetrtek bo v tem proračunskem obdobju precejšen del sredstev namenila za gradnjo tematskih pohodniških poti. Prva, za katero je pogodbo podpisala pred dnevi, je Emina pot. Gre za 2,6 kilometra cest in poti, ki jih bodo opremili z lučmi, s potrebnim odvodnjavanjem in klopcami. Predstavitev zgodbe sv. Eme bodo umestili ob poti, ki bo vodila mimo krajevnih naravnih in kulturnih znamenitosti. Za ta projekt je občina iz naslova Lokalne akcijske skupine pridobila skoraj 160 tisoč evrov. Kot pravi župan Peter Misja, to ne bo edina takšna pot, vsem pa bo skupno, da se bodo končale na novozgrajenem stolpu na Rudnici. Skupna vrednost stolpa – gradbena dela in kovinska konstrukcija – znaša približno 210 tisoč evrov.
StO
Foto: Občina Podčetrtek