Za energetske prihranke v osnovnih šolah

Mestna občina Celje uspešno zaključila projekt [email protected]

8:16

Na celjskih osnovnih šolah se je zaključil projekt [email protected]: optimizacija rabe energije in spremembe vedenja v šolah Srednje Evrope. Mestna občina Celje je kot projektni partner v sodelovanju z Zavodom Kssena iz Velenja šolsko osebje in učence usposobila, da so postali energetski skrbniki ter pripravili strategijo pametne šole, ki predvideva strateško načrtovanje rabe energije. V Celju je v projektu, ki ga financira Interreg Srednja Evropa, sodelovalo sedem osnovnih šol.

V celjskih osnovnih šolah so se usposobili za bolj varčno uporabo energije.
V celjskih osnovnih šolah so se usposobili za bolj varčno uporabo energije.

V šolah so tako namestili pametne merilnike in z aplikacijo spremljali porabo, pri čemer so energetski skrbniki, učenci, dijaki in šolski delavci, aktivno sodelovali. Cilj vseh aktivnosti je bil oblikovati sistem za upravljanje z energijo za javne šole, s katerim je mogoče spremljati in izboljšati rabo energije.

Investicija v infrastrukturo in merilno opremo je bila več kot 66 tisoč evrov, celotna vrednost projekta, ki ga je izvedla Mestna občina Celje kot projektni partner, pa več kot 174 tisoč evrov. Vrednost sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj je znašala nekaj manj kot 149 tisoč evrov.

V okviru projekta so učenci osnovnih šol posneli serijo kratkih videoposnetkov, pri čemer so se osredotočili na varčevanje z energijo glede na letni čas in vremenske razmere. S sistemom označevanja in točkovanja so prikazovali morebitne prihranke energije v različnih časovnih obdobjih in rezultate primerjali po razredih. Na ta način so bili učenci motivirani za doseganje in ohranjanje dobrih rezultatov.

slika 1Med projektom je celjska občina razvila tudi programe usposabljanja, da bi poenostavili zniževanje stroškov z energijo v šolah in omogočili vlaganje v energetsko učinkovitejše ukrepe. Učitelje, vzdrževalce in upravljavce stavb so tako izobrazili in usposobili, da vodijo in usmerjajo šolsko osebje in učence na področju varčevanja z energijo in jih spodbujajo k spreminjanju vedenjskih vzorcev v šoli in doma.

Namen in cilj projekta je, da bi šolam in lokalnim skupnostim ostalo več denarja za izvajanje osnovne dejavnosti – izobraževanja.

V evropskem projektu [email protected] je sicer sodelovalo dvanajst partnerjev iz sedmih držav.

ROBERT GORJANC

Foto: MOC

Deli