Za gospodarske cone še dovolj možnosti

Na mestnem svetu kmalu predstavitev priprav na nov Občinski prostorski načrt (OPN)

9:16

Mestna občina Celje namerava na eni od prihodnji sej mestnega sveta podati informacijo o pripravah na izdelavo novega občinskega prostorskega načrta. Tako so na občini odgovorili na vprašanje svetnika Marjana Ferjanca, ki je poleg tega zastavil še vprašanje, s katerimi površinami v mestu je mogoče zagotoviti razvoj gospodarskih con.

Kot vse kaže bo Celje v bližnji prihodnosti dobilo nov občinski prostorski načrt (OPN).
Kot vse kaže bo Celje v bližnji prihodnosti dobilo nov občinski prostorski načrt (OPN).

Na celjski občini so s pripravo novega občinskega prostorskega načrta začeli leta 2009, osnutek za pridobitev prvih mnenj pa je bil izdelan leta 2014. Trenutno je občinski OPN v fazi usklajevanja, kar pa je, kot navajajo na občini, dolg postopek, ko gre za ureditev problematike vode, tal, naravovarstvenih vprašanj, saj OPN usklajujejo z osemindvajsetimi nosilci urejanja prostora. V zadnjem obdobju občina osnutek občinskega prostorskega načrta usklajuje z državno direkcijo za vode, za dopolnitev hidravlične študije ter določitev razredov poplavne nevarnosti kot vsebine OPN-ja.

Kar zadeva zagotavljanje gospodarskih con v mestu, je na podlagi sedanjega prostorskega plana iz leta 2001, ki je podlaga za posege v prostor, v mestu trenutno nezazidanih približno 145 hektarjev stavbnih zemljišč. Ta predstavljajo dejansko možnost za širitev in gradnjo. Ožje mestno središče s proizvodnim vzhodnim delom obsega naselja Celje, Trnovlje, Bukovžlak in Teharje, znotraj tega območja je 76 odstotkov vseh nezazidanih stavbnih zemljišč. Od vseh nezazidanih stavbnih zemljišč pa je več kot polovica takšnih, za katera so že sprejeti izvedbeni prostorski akti, ki pa še niso v celoti uresničeni.

Sicer pa so na občini še navedli, da ima novi prostorski načrt za cilj, da z gospodarskimi conami, stanovanjskimi območji, javnimi storitvami ter izobraževalnimi vsebinami krepi položaj urbanega središča ter omogoča razvoj mesta s trajnostno usmerjenimi strategijami.

ROBERT GORJANC

Deli