Za male kmetije pet tisoč nepovratnih evrov

11:21

V Sloveniji se okrog 60 odstotkov kmetijskih gospodarstev uvršča v kategorijo malih kmetij. Čeprav te kmetije ekonomsko niso posebej donosne, pa ohranjajo kulturno krajino celotne države. Tudi zato je kmetijsko ministrstvo lansko jesen razpisalo sredstva za razvoj in ohranjanje malih kmetij. Do konca januarja lahko kmetije, ki ustrezajo pogojem, oddajo vlogo za pet tisoč evrov nepovratnih sredstev. 
V Sloveniji je majhnih kmetij okrog 6500. Na tem razpisu bi jih lahko sredstva dobilo okrog štiri tisoč. Če je seveda kmetija velika med tri in šest hektari, ima med 3 in 15 glav velike živine (GVŽ) oziroma drugih živali in je ustrezno obtežena. Pri tem pa mora biti več kot polovica kmetije v območju z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost. Kot pravi Igor Ahačevčič iz sektorja za podeželje Direktorata za kmetijstvo morajo vlagatelji ob vlogi predložiti tudi enostaven poslovni načrt, kam bodo pridobljena sredstva vložili.

Slovensko kmetijstvo je v veliki večini prav kmetijstvo majhnih gospodarstev. Kmetje že dolgo opozarjajo na slabosti in globalno nekonkurenčnost, ki jo taka razdrobljenost površin prinaša. A kot pravi Ahačevčič, se imamo prav takemu kmetijstvu zahvaliti za biotsko pestrost države in urejenost okolja.

Eden od korakov v pravo smer je tudi omenjeni razpis. Tri četrtine od 20 milijonov evrov, ki so na voljo, prispeva Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, preostanek bo prispeval državni proračun. Doslej se je na razpis odzvalo že blizu dva tisoč kmetij, za ostale je čas vse do konca meseca.

banner-ntrc-martinovanje