Za učinkovitejšo rabo energije

9:00

Mestna občina Celje je v zadnjem času pridobila še en pomemben razvojno strateški dokument, Lokalni energetski koncept (LEK), ki občino med drugim usmerja k skrbnemu ravnanju z energenti in energijo, višanju energijske učinkovitosti ter uvajanju obnovljivih virov energije. Prenovljeni dokument, ki velja za obdobje desetih let, je celjskim mestni svet sprejel na zadnji seji pred poletnimi počitnicami.

Radiator_daljinsko_ogrevLokalni energetski koncept za Mestno občino Celje tako opredeljuje šest temeljnih ciljev, ki bi jih morala občina doseči do leta 2028. Dokument so pripravili v Energetiki Celje, Zavodu Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško ter oddelkom za okolje in prostor ter komunalo na celjski občini.

Ključna cilja sta še znižanje emisij ogljikovega dioksida zaradi rabe toplote in električne energije v negospodarskem sektorju pod 1110 kilogramov na prebivalca ter izboljšanje ozaveščenosti občanov o učinkoviti rabi energije. Te cilje naj bi v skladu z dokumentom dosegli v z naborom triintridesetih ukrepov in s kazalniki, ki bodo omogočali redno spremljanje doseganja ciljev.

Prvi lokalni energetski koncept je Mestna občine Celje sprejela leta 2011.

RG

 

Deli