Za zaščito vrtčevskih otrok sprejeli dodatne ukrepe

12:41

V celjskih vrtcih so sprejeli nekatere dodatne ukrepe glede uporabe otroških igrišč vrtcev, da bi omejili izpostavljenost otrok onesnaženim tlom in prahu. Pri tem so sledili dopolnjenemu protokolu ravnanj v povezavi z zdravjem otrok pri igri na otroških igriščih vrtcev, ki so ga v obdobju pred sanacijo igrišč na Celjskem pripravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Kot pravi Simona Uršič iz nacionalnega inštituta, je ključni ukrep preprečevanje prašenja, da je dobro zatravljeno, pomembna je tudi skrb za higieno.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Vseh teh ukrepov bi se morali Celjani držati tudi doma.

zemlja vrtecOtroci vseh javnih vrtcev v Celju se bodo tako do nadaljnjega po priporočilih inštituta igrali samo na utrjenih površinah oziroma na tistih delih igrišča, kjer lahko poskrbijo za njihovo varno igro. Da otroci ne bi bili prikrajšani, si bodo v vrtcih prizadevali izvajati tudi druge dejavnosti na prostem, kot so denimo sprehodi.

Vsa igrišča javnih vrtcev Mestne občine Celje pa bodo za zunanje uporabnike po koncu poslovnega časa vrtcev do izvedbe sanacije zapirali. “Doslej je bilo izjema samo vrtčevsko igrišče enote Sonce v Kajuhovi ulici 5, ki je bilo po zaključku poslovnega časa vrtcev ter ob sobotah, nedeljah in praznikih odprto za zunanje uporabnike. Ker nekateri deli tega igrišča ne ustrezajo priporočilom iz dopolnjenega protokola NIJZ (okolica peskovnika ni utrjena, na zelenici pod drevesi so goličave) in ker izven poslovnega časa vrtca tam ni nadzora, je od 2. oktobra do izvedbe sanacije za zunanje uporabnike zaprto,” pojasnjujejo v Mestni občini Celje.

BA, foto: arhiv NT&RC

Deli