Začenja se obnova ceste med Šmarjeto in Škofjo vasjo

10:52

Začenja se težko pričakovana rekonstrukcija ceste med Šmarjeto in Škofjo vasjo.  Podjetje KIT-AK gradnje iz Rogaške Slatine, mora dela zaključiti do 9. junija prihodnje leto.   

Gre za približno kilometer dolg cestni odsek, na katerem je nujno potrebno zagotoviti večjo prometno varnost. Izvajalec del bo na obeh straneh ceste zgradil pločnik ter kolesarsko stezo, medtem ko bo celjsko javno podjetje Vo-ka obnovilo kanalizacijo in vodovod. Na križišču s Tumovo cesto je predvideno novo krožišče, ki bo še dodatno prispevalo k večji prometni varnosti.

Protest krajanov leta 2009
Krajani so zahtevo za obnovo tega cestnega odseka in izboljšanje prometne varnosti izrazili na protestih že leta 2009.

Mestna občina Celje bo za rekonstrukcijo ceste iz občinskega proračuna prispevala 30 odstotkov potrebnega denarja. Financirala bo izgradnjo pločnika, kolesarske steze in postavitev javne razsvetljave. Za odkup zemljišč, ki so potrebna za izgradnjo pločnika, pa je Mestna občina Celje, ki se je ves čas aktivno vključevala v postopke tega državnega projekta, že pred leti prispevala polovico potrebnega denarja. Rekonstrukcija ceste je ocenjena na okoli 2,2 milijona evrov.

Foto: SHERPA (arhiv NT&RC)

Deli