Začetek preobrazbe nekdanjega Teka v Generator

Gradbena dela bodo končana v osmih mesecih, odprtje poljudnoznanstvenega parka leta 2020

8:56

Začela so se gradbena in ureditvena dela za izvedbo projekta Generator v stavbi nekdanjega veleblagovnice Teko. Ta legendarna celjskega stavba bo tako v slabem letu dni precej spremenila svojo zunanjo podobo, še precej bolj živahna podoba in dogajanje pa se v prihodnje obetata v notranjosti stavbe.

Gradbena dela za ureditev Generatorja.
Gradbena dela za ureditev Generatorja

Izvajalec del je podjetje Remont, ki bo zamenjalo strešno kritino in okna ter obnovilo prvo, drugo in tretje nadstropje stavbe ter vse inštalacije. Prav tako bo izvedena tudi rekonstrukcija severnega vhoda in fasade z dograditvijo vhodne avle ter dvigalne jaška s panoramskim dvigalom. Obnova notranjosti stavbe je namenjena ureditvi prostorov za poljudnoznanstveni park, v katerem bodo predstavljeni z regijsko industrijo in zgodovino mesta povezani tematski sklopi: tehnologije prihodnosti, energija in obnovljivi viri, astronomija, fizika, matematika, delovanje človeškega telesa, področje zdravja in gibanja in še nekateri drugi.

V tretjem nadstropju bo urejen tudi prostor za vzpostavljanje in delovanje podjetij zagonskih, start-up podjetij ter za inovativne posameznike, za mala in srednja podjetja in visokotehnološka podjetja. V prenovljeni stavbi bo nove prostore dobil tudi Inkubator savinjske regije. Projekt Generator celjska občina izvaja v tesnem sodelovanju z lokalnimi šolami in gospodarstvom.

Rok za izvedbo gradbenih del je osem mesecev, na občini pa pričakujejo, da bi park za obiskovalce lahko odprli v prvi četrtini prihodnjega leta.

Celotna vrednost projekta trenutno znaša nekaj manj kot 6 milijonov evrov, od tega je delež evropskih sredstev več kot 3,6 milijona evrov. Za opremljanje tehnološko znanstvenega parka je predvidenih milijon evrov.

ROBERT GORJANC

Foto: RG

Deli