Zaenkrat avtonomni, v prihodnje morda tudi v Kolescu

Občina Rogaška Slatina in Podčetrtek s svojim sistemom javne izposoje koles

14:34

Občini Rogaška Slatina in Podčetrtek sta lani vzpostavili svoj sistem javne izposoje koles in sta tako med redkimi občinami s Celjskega, ki se nista vključili v sistem izposoje Kolesce, ki je del širše mednarodne mreže nextbike. A to ne pomeni, da v prihodnosti kdaj ne bi bilo tudi drugače.

Sistem izposoje koles v Rogaški Slatini
Sistem izposoje koles v Rogaški Slatini

V Občini Rogaška Slatina so javni sistem izposoje koles, z imenom »Slatna kolesari«, v okviru projekta »Mobilno Obsotelje« poskusno vzpostavili septembra lani, v približno istem času kot je tudi v Celju začel delovati sistem Kolesce, ki ga upravlja podjetje Nomago. Zakaj so se odločili za svoj, ločen sistem in ne za vključitev v sistem Kolesce, kot večina drugih občin s Celjskega, župan Občine Rogaška Slatina, mag. Branko Kidrič takole pojasnjuje.

“V prvi fazi smo se odločili, da se povežemo z Občino Podčetrtek, s katero nas združuje daljinska kolesarska povezava. Z drugimi občinami te povezave še niso zgrajene, čeprav jih načrtujemo. Kolesarsko omrežje skozi mesto pa že imamo zgrajeno. Naša ambicija je najprej povečati število izposoj teh koles v obeh občinah”, je mag. Branko Kidrič, župan občine Rogaška Slatina  pojasnil, zakaj so se odločili za svoj, ločen sistem in ne za vključitev v sistem Kolesce, kot večina drugih občin s Celjskega.

Odločitev Občine  Rogaška Slatina, da skupaj z Občino Podčetrtek vzpostavi avtonomen sistem izpoje koles, po besedah Branka Kidriča ne pomeni, da ne bi sodelovali z drugimi sistemi, kot je na primer Kolesce.

A kot pravi župan bo o tem mogoče razmišljati po izgradnji daljinskih povezav z drugimi občinami in če se bo tak projekt izkazal za ekonomsko upravičenega.

V Občini Rogaški so tri postaje v okviru sistema izposoje, prav toliko tudi v Podčetrtku, kjer se sistem imenuje Via Obstotelje, skupno pa je v mreži 30 navadnih in 12 električnih koles.

ROBERT GORJANC

Foto: OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Deli