Žalska občina znova neuspešno prodajala parcele namenjene poslovni deajvnosti

14:50

Žalska občina je danes izpeljala že drugo javno dražbo za prodajo nepremičnin v Gotovljah in Zalogu, kjer je v občinskih prostorskih načrtih predvidena gradnja poslovnih objektov. Tudi tokrat do prodaje ni prišlo. Čeprav je, kot zatrjujejo na žalski občini, interes za nakup bil, nobeden od interesentov ni v predvidenem roku vplačal predpisane varščine. Občina bo zemljišča še skušala prodati.

Predmet tokratne ponovljene javne dražbe so bile zazidljive parcele v Gotovljah in v industrijsko-obrtni coni Podlog, katarsko območje Zalog. V Gotovljah žalska občina že nekaj časa neuspešno prodaja sedem parcel v skupni izmeri skoraj osem tisoč kvadratnih metrov površine. Izklicna cena vseh parcel, ki se prodajajo izključno v kompletu, je skoraj 333 tisoč evrov. V Zalogu občina v kompletu prodaja dve parceli v skupni izmeri skoraj dva tisoč kvadratnih metrov površine za ceno dobrih 42 tisoč evrov. Podobno kot na prvi dražbi tudi tokrat pravih interesentov ni bilo, saj na občino ni v predvidenem roku nihče vplačal varščine. Občina bo omenjene parcele na enak način še skušala prodati, saj jih, kot je povedal vodja urada za premoženjske, pravne in splošne zadeve Jože Golič, ne potrebuje.

Cene je občina od prve javne prodaje že znižala za deset odstotkov. Na obeh omenjenih področjih je glede na potrjen in veljaven občinski podrobni prostorski načrt predvidena izključno poslovna dejavnost.

LK, foto: Občina Žalec

parcele1
V Gotovljah Občina Žalec skupaj prodaja sedem parcel v izmeri 7.960 m2, skupna izklicna cena na dražbi je bila 332.982,75 evrov.

parcele2
V industrijsko-obrtni coni Podlog Občina Žalec prodaja zemljišči v skupni izmeri 1.915 m2 za ceno 42.294,68 evrov.