Zapleti z zamenjavo zemljine v vrtcu v Gaberjah

Država nima strategije ravnanja z zemljinami

10:00

Potem ko je Mestna občine Celje izvedla zamenjavo onesnažene zemljine v Vrtcu Hudinja, je napovedala zamenjavo zemljine tudi v drugih vrtcih v Celju in za to zagotovila tudi sredstva v proračunu. V letošnjem letu ga je za te namene približno 300 tisoč evrov.

Sanacija zemljine za vrtec na Hudinji je opravljana, za vrtec v Gaberjah pa se zapleta.
Sanacija zemljine za vrtec na Hudinji je opravljana, za vrtec v Gaberjah pa se zapleta.

Kot prvi naslednji vrtec, kjer naj bi občina izvedla zamenjavo zemljine, takšni postopki se sicer praviloma uresničujejo v času šolskih počitnic, je bil naveden vrtec v Gaberjah. A tam se stvari zapletajo na več ravneh, kot je povedal župan Bojan Šrot:

Zaradi omenjenih zapletov na Mestni občini Celje zato celo razmišljajo, da vrtca ne bi bilo več v tej spomeniško zaščiteni vili, ampak da bi se odločili za novogradnjo v bližini obstoječe stavbe.

Sicer pa je na problematiko zemljin v razpravi o okoljski sanaciji celjske kotline v seji mestnega sveta v tem tednu opozorila tudi svetnica Darja Turk. Pri vsaki takšni zamenjavi je mogoče naleteti na ogromno težav.

Kot je še dejala, pa je tudi za reševanje celovite problematike zemljin, kot okoljske sanacije celjske kotline nasploh, ključna zagotovitev denarja.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA

Deli