Zaprosila bosta za nadomestilo plače

14:03

Županom, ki jim volivci na tokratnih lokalnih niso zaupali novega mandata in jim ne bo uspelo najti druge zaposlitve, lahko zaprosijo za nadomestilo plače v višini 80 odstotkov zadnje mesečne plače.

wallet-1326017_1920Na Celjskem se od županovanja poslavlja sedem dosedanjih županov. Edina, ki sta že napovedala, da bosta izkoristila trimesečno nadomestilo plače, sta dosedanji braslovški župan Branimir Strojanšek in konjiški Miran Gorinšek. Strojanšek se bo nato kot pravnik ponovno zaposlil pri svojem nekdanjemu delodajalcu – Finančni upravi Republike Slovenije. Gorinšek pa tega, kaj bo počel v bodoče, še ne ve. Dosedanji župan Gornjega Grada Stanko Ogradi o tem, kaj bo počel sedaj, in ali bo zaprosil za nadomestilo, še ni razmišljal. Dosedanja župana občine Tabor Anton Grobler in Vitanja Mirko Polutnik sta funkciji župana opravljala nepoklicno, zato do nadomestila nista upravičena. Grobler pravi, da se bo posvetil kmetovanju, s čimer se je ukvarjal že do zdaj. Polutnik pa bo kot upokojenec več časa namenil stvarem, za katere zdaj ni imel časa. Upokojiti se namerava tudi dosedanji rečiški župan Vinko Jeraj, medtem ko je šmarski Stanko Šket že upokojen.

BA, ŠO, BGO, BJ, STO

Deli