Svetniki zavrnili prostorski načrt

16:30

Svetniki občine Tabor niso potrdili sprememb Odloka o občinskem prostorskem načrtu Tabor – jug. Na tem območju naj bi stal dom za ostarele, načrti pa so se spremenili, saj država več ne podeljuje koncesij. Svetniki se s predlagano rešitvijo, kaj urediti na omenjenem zemljišču, niso strinjali.

Ker doma za ostarele v Taboru ne bo, je občina svetnike seznanila s predlogom investitorja, ki je namesto gradnje doma predvidel 8 enostanovanjskih hiš. Čeprav je župan Anton Grobler svetnike opomnil, da bodo z zavrnitvijo sprememb le zavlačevali začetek gradnje celotnega območja, ki predvideva tudi dodatne stavbe, se svetniki s tem niso strinjali. Predsednik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami Matej Demšar:

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Da so zahteve svetnikov absurdne, je opozoril tudi direktor investitorja – podjetja LŠ Projekt Ivan Štrlekar:

Župan je svetniki opozoril, da gradnjo zaustavljajo, saj se komunalni projekt spremeni glede na to, ali se poleg predvidenih stavb postavi še teh 8 hiš ali ne. Kljub temu so svetniki predlog sprememb zavrnili, in opozorili, da od investitorja pričakujejo podroben prostorski načrt.

EP

Foto: SHERPA

FA Sherpa
FA Sherpa
Deli