Že veste, kako bo potekala obnova pregrade na Vonarskem jezeru?

12:00

Naslednje leto v maju bosta Direkcija Republike Slovenije za vode in Hrvatske vode začeli z deli na obnovi pregrade Vonarskega jezera. Da bi lokalno prebivalstvo seznanili s projektom, ki bo izboljšal poplavno varnost obmejne reke Sotle, bodo pripravili dve informativni točki s stojnico.

In sicer jutri ob 8.30 uri v Podčetrtku pred trgovino Kea in v nedeljo ob 14. uri na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Projekt modernizacije pregrade in ponovne ojezeritve Vonarja bo izveden v dveh delih. Prvi del projekta, sanacija pregrade, bo po besedah direktorja Direkcije za vode Tomaža Prohinarja, dokončana že v prvi polovici prihodnjega leta.

Projekt bo izveden v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Namen čezmejnega sodelovanja je reševanje skupnih izzivov in rušenje mita, da z južnimi sosedi ne moremo sodelovati. V uspešnost projekta je prepričan tudi direktor Hrvatskih vod Zoran Đurokovič.

vonarsko jezero foto
Ko bo dokončan tudi drugi del projekta, ponovna ojezeritev, naj bi izgledalo približno tako.

Projekt bo v 85 odstotkih financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostali denar pa bosta zagotovili vključeni državi.

IMG_1929
Vonarsko jezero leta 2010

AH

Foto: arhiv NT

Deli