Zelena luč za ustavno presojo še v Šmartnem ob Paki

13:45

Občinski svet občine Šmartno ob Paki je včeraj soglasno podprl predlog Združenih civilnih iniciativ Savinjske doline za ustavno presojo zakonitosti Državnega prostorskega načrta v delu, ki se nanaša na predvideno traso hitre ceste F2-2 med Šentrupertom in Velenjem.

Namero o ustavni presoji so tako podprli svetniki občin Šmartno ob Paki, Braslovče in Polzela. Župani omenjenih občin se bodo v prihodnjih dneh sestali in se dogovorili o nadaljnjem ravnanju. Želijo si čim prejšnjo presojo problematike, ki prebivalce njihovih občin deli že desetletje.

Župan Janko Kopušar je dejal, da so se na občini že ob umeščanju trase hitre ceste zavezali, da bodo pomagali prizadetim občanom. Strinjajo se tudi, naj sodišče preveri pravilnost postopka glede na ustavne pravice občanov in občine ter glede na veljavne predpise. O nadaljnjih dejavnostih pa pravi:

Poudaril je, da svetniki želijo, da bi ustavno sodišče čim prej odločilo o zakonitosti državnega prostorskega načrta za hitro cesto med Šentrupertom in Velenjem. In da bi razjasnili negotovost, ki traja že več kot desetletje.

TS
Foto: GrupA

DL3U8701
Svetniki občin Šmartno ob Paki, Braslovče in Polzela so podprli prizadevanja Združenih civilnih iniciativ Savinjske doline za ustavno presojo zakonitosti Državnega prostorskega načrta v delu, ki se nanaša na predvideno traso hitre ceste F2-2 med Šentrupertom in Velenjem.