Želijo med občine po meri invalidov

11:19

Svetniki Občine Štore so sprejeli uradni sklep, da se njihova občina lahko vključi v projekt Občina po meri invalidov. Gre za pobudo Medobčinskega društva delovnih invalidov Celje. Po izpolnitvi pogojev bodo Štore kandidirale skupaj s tem društvom.

Posebna delovna skupina, ki jo imenuje župan, bo pripravila analizo položaja invalidov v občini. Prav tako bo izdelala akcijski načrt različnih nalog v korist teh občanov. Tam bodo določeni tudi izvajalci, roki ter denarni viri. Od opravljenih nalog bodo imeli koristi tudi starejši občani ter mamice z otroškimi vozički. Listino Občina po meri invalidov podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

BJ

Foto: Pixabay

invalid vozicek 4

Deli