Zimska služba porazdeljena med dva izvajalca

15:37

Izvajanje zimske službe v Mestni občini Celje je urejeno na lokalnih cestah v dolžini več kot 132 kilometrov, na javnih poteh v dolžini okrog 200 kilometrov in na več kot dveh kilometrih kolesarskih poti.

Zasnežen Prešernov trg v Celju
Zasnežen Prešernov trg v Celju

Poleg tega celjska občina skrbi za zimsko službo tudi na pločnikih, poteh, javnih površinah ožjega mestnega jedra, parkirnih prostorih, avtobusnih postajališčih in drugih javnih površinah. Izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest je podjetje Vodovod – kanalizacija, zanj pa izvaja zimsko službo družba VOC Celje. V izvajanje zimske službe je vključeno prav tako ročno čiščenje pločnikov, stopnišč, pešpoti, podhodov, ploščadi ipd., kar opravlja režijski obrat Mestne občine Celje.

Včeraj smo ob sprehodu po mestu lahko ugotovili, da je bila neočiščena cesta na Prešernovem trgu in pločniki na Prešernovem trgu ter tudi v Gosposki ulici, ki so tudi poledeneli.

Predstavnica za odnose z javnostmi v MOC Mojca Grušovnik:

Režijski obrat sicer izvaja zimsko službo ne le v ožjem središču mesta, marveč tudi v četrtnih in krajevnih skupnostih, stanovalci pa morajo sami počistiti površine, ki so v njihovi lasti.

Zimske razmere na Stanetovi
Zimske razmere v Stanetovi ulici

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA

Deli