Življenje med reko in gozdom

Jane's Walk 2019: urbani sprehod po Liscah

13:08

Letos se Celje že osmič pridružuje globalni akciji urbanih sprehodov, ki jih različne organizacije po celem svetu organizirajo vsako leto v začetku maja. Urbanisti iz Zavoda za prostor Savinjske regije, ki sprehode organizira v knežjem mestu, bodo v soboto sprehajalce popeljali po soseski Lisce, ki doslej še ni bila vključena v akcijo.

Kot je povedala organizatorka urbanih sprehodov v Celju Mojca Furman Oman, ti sprehodi promovirajo ideje ljubiteljska urbanistke Jane Jacobs, ki je zagovarjala načelo, da je treba mesta urejati po meri pešcev in za pešce, saj so ljudje tisti, ki dajejo mestu življenje. »Namen sprehodov Jane’s Walk je ponovno odkriti skrite razsežnosti naših mest z očmi pešca in radovednega opazovalca. Odkriti želimo, kaj je tisto, kar morajo vsebovati pešcu prijazne ureditve, in kaj dela naše ulice in trge varne za prebivalce in obiskovalce, obenem pa povezovati ljudi pri prizadevanjih za vsakodnevnemu življenju prijazne mestne četrti,« pojasnjuje Furman Omanova.
V Celju sprehode vsako leto obarvajo tematsko, tako je letošnja tema življenje med reko in gozdom. Organizatorji na osmi urbani sprehod tako vabijo prebivalce soseske Lisce in ostale Celjane. »Lisce so ena od mestnih sosesk, v katerih je življenje nadvse prijetno. Bližina mestnega gozda in nabrežja Savinje, peš dostop do mestnega jedra, mir, sosedske vezi, urejena okolica. Vse to so prednosti ›naše‹ soseske. A vendar so tudi v tem delu Celja še priložnosti za izboljšanje prostora. Na sprehodu bomo raziskovali prostor soseske, se pogovorili o njegovih prednostih in slabostih ter poiskali priložnosti za njegovo izboljšanje,« je letošnjo tematiko povzela Mojca Furman Oman. Prepričana je, da je takšen sprehod pomemben tudi z vidika spodbujanja povezovanja med prebivalci soseske in prebivalci mesta, saj bomo lahko le s skupnimi močmi dvignili zavedanje o pomenu prostora kot skupne vrednote na višjo raven.
Ker je naselje v zadnjih letih vedno bolj obiskano in ker bo mestna občina skozenj uredila povezovalno kolesarsko pot, se odpira tudi precej vprašanj. Da bi stanovalci in obiskovalci dobili odgovore nanje, so organizatorji na druženje povabili tudi predstavnike občine in mestne četrti. Sprehod bo v soboto, 11. maja, ob 11.uri v vsakem vremenu. Zbirno mesto je otroško igrišče v Grudnovi ulici (Lisce).

Dosedanji urbani sprehodi po Celju
Prvo leto so organizatorji pripravili sprehodu z naslovom »(O)živimo mesto«, naslednje leto so hodili po soseski Slavka Šlandra, naslov srečanja je bil »Danes grem v šolo peš«, sledil je sprehod po Kareju 9 z naslovom »Živeti v starem mestnem jedru«, leta 2015 so se sprehajali po Lavi in obravnavali tematiko »Prostori druženja v soseski Lava«, leto kasneje so udeleženci z dijaki Gimnazije Celje – Center pripravili sprehod »Trajnostna mobilnost – predlogi za ureditev Kosovelove ulice«, leta 2017 je zavod v mestnem jedru izvedel sprehod »ZAčutimMESTO«, lani je pripravil sprehod »Čuteč po mestu«, letošnja tematika pa je »Življenje med reko in gozdom«.
Urbani sprehodi Jane’s Walk so približno uro in pol do dve uri dolgi vodeni sprehodi po mestnih četrtih, ki ozaveščajo o pomenu pešačenja po vsakdanjih opravkih in poudarjajo učinek, ki ga imajo lahko pešci na urejanje mestnega prostora. Namenjeni so povezovanju prebivalcev s sosedi in sosesko in spodbujanju pripadnosti območju bivanja. Obenem sprehodi odpirajo priložnost za pogovor o težavah, s katerimi se stanovalci dnevno soočajo, ter omogočajo oblikovanje pobud, kako soseske narediti privlačnejše in prijetnejše za življenje.
V Torontu so bili prvi tovrstni sprehodi organizirani leta 2007, leto po smrti Jane Jacobs. Od leta 2009 sprehode gosti tudi vedno več mest izven Kanade, od leta 2011 so med njimi tudi slovenska mesta. V Celju sprehode od leta 2012 organizira zavod Metro SR.

LKK, foto: arhiv NT (GrupA)

Deli