UPRAVA
Direktorica: Anica Šrot Aužner
Tel. št.: (03) 42 25 100
E-pošta tajništva: [email protected]