Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah družbe NT-RC d. o. o. Celje

I. SPLOŠNO

1. člen

Organizator nagradnih iger je NT&RC Podjetje za časopisno in radijsko dejavnost d. o. o. Celje (NT&RC d. o. o. Celje), Prešernova ulica 19, 3000 Celje.

 

V kolikor je nagradna igra organizirana na način, da nagrado zagotovi oz. podeli drugo podjetje (v nadaljevanju: podeljevalec), organizator obvesti sodelujoče o podeljevalcu v pogojih in pravilih posamezne nagradne igre.

2. člen

Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah družbe NT&RC d. o. o. Celje se nanašajo na vse oblike nagradnih iger (v časopisu, v radijskem etru, v SMS-igrah, igrah na spletni strani www.nt-rc.si in na Facebooku ter v morebitnih drugih oblikah nagradnih iger organizatorja).

3. člen

Organizator lahko za posamezno nagradno igro določi dodatne pogoje in pravila nagradne igre, ki veljajo poleg Splošnih pogojev sodelovanja v nagradnih igrah družbe NT&RC d.o.o. Celje.

II. NAMEN

4.člen

Namen nagradnih iger je promocija organizatorja, naročnika nagradne igre oz. podeljevalca.

III. SODELOVANJE IN OMEJITEVSODELOVANJA

5. člen

V nagradnih igrah lahko sodeluje vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s Splošnimi pogoji sodelovanja v nagradnih igrah ter posebnimi pogoji in pravili nagradne igre.

 

Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči strinja z vsemi pogoji in pravili nagradne igra in jih sprejema.

 

6.člen

V kolikor oseba ni polnoletna, je sodelovanje v nagradnih igrah veljavno le ob soglasju starša oziroma zakonitega zastopnika.

7. člen

Pravnim osebam v nagradnih igrah ni dovoljenosodelovati.

Zaposleni v družbi NT&RC d. o. o. Celje in zaposleni v družbi pokroviteljev oz. podeljevalcev (partnerjev nagradne igre), njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

8. člen

Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki, nepravilni odgovori in podobno) v nagradnih igrah ne upoštevamo.

 

9. člen

V nagradnih igrah, v katerih se zbirajo odgovori s pomočjo elektronske pošte, kuponov, SMS-sporočil ali Facebooka, bo v žrebanju upoštevan le prvi poslan odgovor. V kolikor je možnih več poslanih kuponov, SMS-sporočil oz. se lahko v posamezni igri sodeluje večkrat, se upoštevajo pravila posamezne nagradne igre.

 

Vsi sodelujoči v nagradnih igrah, ki poteka s telefonskim klicem na podlagi žreba, morajo biti v času žrebanja oz. klica dosegljivi na telefonski številki, ki so jo podali ob prijavi za sodelovanje v nagradni igri. V kolikor se zgodi, da izžrebanec ni dosegljiv na tej telefonski številki, organizator izžreba naslednjega potencialnega nagrajenca.

 

10. člen

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade,če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih,
 • se ugotovi, da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,
 • se tudi po obvestilu izžrebancev v roku 14 dni (v kolikor ni določenega drugačnega roka) nihče ne odzove na prevzem nagrade ali nagrajenec v določenem roku ne sporoči oz. posreduje potrebnih podatkov,
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne igre ali jih ne izpolni pravočasno.

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in morebitnih dodatnih pravil sodelovanja v nagradni igri ter javne obljube nagrade.


Sodelovanje v nagradnih igrah Radia Celje

11. člen

Če glede posamezne nagradne igre ni določenih posebnih pravil, veljajo pravila, ki so zapisana v teh splošnih pogojih sodelovanja in morebitna dodatna ali drugačna pravila sodelovanja, ki so predstavljena ustno, v etru Radia Celje. V teh primerih se v etru Radia Celje predstavi tudi način sodelovanja in potek nagradne igre (vključno z možnostmi sodelovanja, časom trajanja nagradne igre, podelitvijo in prevzemom nagrade ipd.).

 

V nagradnih igrah, kjer udeleženci sodelujejo v nagradni igri na način, da se za sodelovanje prijavijo pisno (npr. s SMS-sporočilom) in nagradna igra poteka tako, da se prijavljene in izžrebane za klic pokliče na posredovano telefonsko številko, velja naslednje pravilo: Izvajalec bo izžrebanega sodelujočega poskušal priklicati na posredovano telefonsko številko. V primeru, da se nagrajenec/poslušalec ne javi v času 30 sekund oz. je linija zasedena, se izbere in pokliče drugega izžrebanca/poslušalca. Povratni klici izžrebanca/poslušalca se ne upoštevajo. V tem primeru je nagrajenec naslednji izžrebani, s katerim je klic uspešno opravljen.

Omejitev sodelovanja v nagradnih igrah Radia Celje

12. člen

Nagrajenec, ki je v zadnjih 30 dneh že prejel kakšno od nagrad Radia Celje, v nagradnih igrah ne more sodelovati. Radio Celje si pridržuje pravico, da v tem primeru nagrade ne podeli.

Omejitev sodelovanja v nagradnih igrah Novega tednika

13. člen

Novi tednik si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, v kolikor je nagrajenec že prejel nagrado v obdobju 30 dni.

IV. PREKLIC SODELOVANJA

14. člen

Udeleženec lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov organizatorja nagradne igre.

Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne igre.

 

V. NAGRADA, OBJAVA NAGRAJENCA IN PREVZEMNAGRADE

15. člen

Nagrada in vrednost nagrade sta določeni v vsaki posamezni nagradni igri.

Nagrade niso prenosljive ali zamenljive. Nedenarne nagrade se ne morejo izplačati v denarju.

Organizator nagradne igre ne odgovarja in ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s podeljeno nagrado podeljevalca, nagrajenec pa zoper organizatorja ne more uveljavljati nikakršnega zahtevka.

16. člen

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni na Radiu Celje ali v Novem tedniku, po telefonu ali z obvestilom po pošti na naslov, ki so ga navedli v prijavi za nagradno igro, v skladu s pravili posamezne nagradne igre.

17. člen

Za prevzem nagrad večjih vrednosti morajo nagrajenci sporočiti davčno številko in če v posebnih pravilih ni določeno drugače, praviloma poravnati akontacijo dohodnine, povezano s prejemom nagrade.

Organizator nima nobenih nadaljnjih obveznosti v zvezi z nagrado v nagradni igri, zlasti ne morebitnih davkov ali javnih dajatev.

18. člen

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti.

VI. ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

19. člen

Organizator obdeluje osebne podatke udeležencev nagradne igre, ki se zahtevajo pri posamezni nagradni igri. Praviloma gre za osebne podatke, kot so: ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, podatek o naročniškem razmerju, davčna številka (nagrajenec), fotografija, video. Organizator lahko obdelavo osebnih podatkov prepusti tudi svojemu pogodbenemu obdelovalcu.

Organizator obdeluje osebne podatke za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja o poteku nagradne igre, žrebu ter podelitvi nagrade ter promocije podeljevalca nagrade, v primeru, da nagrade podeli javno oz. se dogodek o podelitvi fotografira ali snema ter objavi.

V kolikor nagrada presega določeno vrednost, se podatki o nagrajencu obdelujejo tudi z namenom izpolnitve davčnih in računovodskih predpisov oz. zahtev.

20. člen

Osebni podatki udeležencev se za namen izpolnitve nagradne igre posredujejo tudi podeljevalcu nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoli organizatorju in podeljevalcu nagrade, da se njegovi osebni podatki (osnovni podatki udeleženca, fotografija, video ali drug podatek v zvezi z nagradno igro) v povezavi s potekom nagradne igre, z žrebom ali s podelitvijo nagrade javno objavijo na spletnih straneh organizatorja in podeljevalca, Facebook strani in v morebitnih drugih medijih (npr. časopisu Novi tednik ali se sporočijo v etru Radia Celje).

21. člen

Osebni podatki udeleženca nagradne igre se bodo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

Podatki o sodelujočih se hranijo do največ 30 dni po zaključeni nagradni igri. Podatki o nagrajencih se hranijo v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi, v kolikor je podeljevalec nagrade tudi organizator.

22. člen

V kolikor je udeleženec podal soglasje tudi za obdelavo njegovih podatkov za druge namene (npr. za prejemanje promocijskih sporočil), se podatki, za katere ni določena zakonska hramba ali je potekel rok za izbris pri sodelovanju v nagradni igri, brišejo po preklicu soglasja.

Preklic se lahko izvede kadarkoli, pisno na naslov: NT&RC d. o. o. Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

23. člen

Udeleženec kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:

ustrezne informiranosti;

 • popravka osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov;
 • izbrisa osebnih podatkov v določenih primerih, npr. če je dosežen namen obdelave in ni druge podlage za obdelavo osebnih podatkov;
 • omejitve obdelave;
 • prenosljivosti podatkov, vendar le v primeru, da obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in v kolikor se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;
 • ugovora.

Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko posredujete na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

24. člen

Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

VII. DOPOLNITEV IN SPREMEMBA SPLOŠNIHPOGOJEV

25. člen

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

VIII. DODATNEINFORMACIJE

26. člen

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradne igre, lahko zainteresirani sporočijo:

 • za nagradne igre Radia Celje na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ,
 • za nagradne igre Novega tednika na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Za dodatna vprašanja ali posredovanje zahtev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

 

Celje, 29. 11. 2019